Spaghetti alle vongole in bianco

Massa seca italiana com vôngole fresco, alho, azeite, salsinha e vinho branco